IPN Gd 0215/39

IPN Gd 0215/39

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 0215/39
Sygnatura wytwórcy
053/83
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły i listy obecności posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku za 1983 r., podczas których omawiano: stan i charakterystykę zagrożeń województwa gdańskiego, stan gotowości transportu samochodowego do świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych i potrzeb obronnych województwa, stan przygotowań i realizację zadań z zakresu obronności w dużych zakładach pracy mieszczących się na terenie województwa gdańskiego, koncepcję ewakuacji i rozśrodkowania ludności z miast województwa gdańskiego uznanych za szczególnie zagrożone

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
127
Miejsce przechowywania