IPN Gd 0215/29

IPN Gd 0215/29

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 0215/29
Sygnatura wytwórcy
014/74
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja dot. działalności wojewódzkiego, powiatowych i miejskich komitetów obrony z terenu województwa gdańskiego za 1974 r. zawierająca: protokoły z posiedzeń i listy obecności Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku, telefonogramy, regulamin Wojewódzkiego Komitetu Obrony, plany szkolenia członków komitetów obrony

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1974
Data końcowa
1974
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
23
Miejsce przechowywania