IPN Gd 536/15

IPN Gd 536/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/15
Opis zawartości
Tytuł

Wspomnienia Henryk Cyrankiewicz dot. okresu II wojny światowej na Wołyniu oraz lat powojennych w powiecie malborskim i elbląskim. Historia rodziny Wanda Cyrankiewicz i Teofil Cyrankiewicz

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania