IPN Gd 590/2/K

IPN Gd 590/2/K

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 590/2/K
Dawna sygnatura
2598/241
Sygnatura wytwórcy
1/XI/42
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły, wykazy i korespondencja Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Sądowych i Prokuratorskich w województwie gdańskim za okres od października 1945 r. do grudnia 1948 r. dot. działalności statutowej, akcji popularyzacji prawa, kontaktów z partiami politycznymi i spraw personalnych

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
67
Miejsce przechowywania