IPN BU 3262/3

IPN BU 3262/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3262/3
Opis zawartości
Tytuł

Garbacz Roman, Kulesza Kazimierz, Pasternak Zbigniew. Z genezy organizacji i działania terenowych organów bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Biura Historycznego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 1980.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
309
Miejsce przechowywania