IPN Po 1344/4

IPN Po 1344/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1344/4
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dot. Wincentego Marca (pismo o zaopatrzeniu emerytalnym z 1931 r.; pismo o zaopatrzeniu emerytalnym z 1936 r.; pismo o zaopatrzeniu emerytalnym z 1938 r.)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1931
Data końcowa
1938
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
7
Miejsce przechowywania