IPN Po 1333/1

IPN Po 1333/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1333/1
Opis zawartości
Tytuł

Opracowanie pt. „Dokumenty dotyczące prześladowania i znęcania się przez władze komunistyczne w czasie powojennym, w latach 1949-1951 nad członkami Polskiej Partii Wolności (PPW) w Lądzie, którzy byli wychowankami klasztoru Ojców Salezjanów.” (kserokopia).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
2021
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
19
Miejsce przechowywania