IPN By 854/29

IPN By 854/29

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/29
File description
Title

"Komunikaty radiowe", marzec 1945 r. - sporządzane na podstawie nasłuchu zagranicznych rozgłośni radiowych.

Abstract

Komunikaty omawiają m.in. przebieg i postanowienia konferencji jałtańskiej, reperkusje międzynarodowe związane z powołaniem w Polsce Rządu Tymczasowego, likwidację AK, oraz przedstawiają postępy wojsk sprzymierzonych.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1945
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
51
Place of storage