IPN By 854/27

IPN By 854/27

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/27
File description
Title

"Komunikaty radiowe" styczeń 1945 r. - sporządzane na podstawie nasłuchu zagranicznych rozgłośni radiowych.

Abstract

Komunikaty omawiają m.in. reperkusje międzynarodowe związane z powołaniem w Polsce Rządu Tymczasowego, przedstawiają postępy wojsk sprzymierzonych.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1945
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
26
Place of storage