IPN By 854/45

IPN By 854/45

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/45
File description
Title

List otwarty ludności ziemi wileńskiej i nowogródzkiej do Premiera Rządu Jej Królewskiej Mości Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla, na ręce Rządu Polskiego w Londynie z 1944 r.

Abstract
Dates
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage