IPN By 854/42

IPN By 854/42

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/42
File description
Title

List do redakcji "Izwiestia" członków Rady Najwyższej ZSRR potępiający wystąpienie w parlamencie angielskim konserwatysty R.T. Bauera.

Abstract

Angielski parlamentarzysta w ostrej formie wystąpił w obronie wolności i niepodległości Polski.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1945
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
2
Place of storage