IPN By 854/30

IPN By 854/30

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/30
File description
Title

List otwarty społeczeństwa polskiego ziemi wileńsko - nowogródzkiej do Konsula Generalnego, tzw. Tymczasowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Abstract

List podpisany przez przedstawicieli różnych partii politycznych.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1945
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
1
Place of storage