IPN GK 787/59

IPN GK 787/59

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN GK 787/59
Dawna sygnatura
679/59, 823/59
Opis zawartości
Tytuł

[Sprawa odwołania inspektora ds. sportu w Raciborzu (Stadtturninspektor), K. Sczygiol - korespondencja, prasa]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1930
Data końcowa
1933
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Prasa

Liczba tomów
1
Liczba kart
28
Miejsce przechowywania