Zakres danych

Zakres danych

Instrukcja / Zakres danych / Działy Archiwum  / Słownik / Informator / Przegląd archiwalnyO projekcie / Informacje

Zakres danych udostępnianych w Inwentarzu publicznym IPN został określony w art. 28a Ustawy o IPN.

Opis jednostki archiwalnej w inwentarzu archiwalnym zawiera:

1) sygnaturę archiwalną;

2) nazwę zespołu (zbioru) archiwalnego lub wytwórcy materiałów archiwalnych;

3) tytuł jednostki archiwalnej identyfikujący rodzaj materiałów archiwalnych ze wskazaniem danych osobowych osób, takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, imię ojca, bądź zagadnień, których dotyczą;

4) formę fizyczną;

5) liczbę tomów;

6) miejsce przechowywania akt.

Ponadto, opis jednostki archiwalnej może być uzupełniony o:

1) nazwę podzespołu archiwalnego;

2) nazwę serii;

3) nazwę podserii;

4) sygnaturę mikrofilmu;

5) sygnatury dawne;

6) regest lub dodatkowe informacje o zawartości jednostki;

7) kryptonim;

8) liczbę kart lub stron;

9) daty skrajne;

10) numer rejestracyjny.