Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Kierownictwo Powiatowe w Raciborzu 1930-1944

Oryginalna nazwa

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Kreisleitung Ratibor

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa
1930
Data końcowa
1944