Przegląd Archiwalny IPN

Przegląd Archiwalny IPN

Instrukcja / Zakres danych / Działy Archiwum  / Słownik / Informator / Przegląd archiwalnyO projekcie / Informacje


Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej to periodyk naukowy dotyczący szeroko rozumianej archiwistyki w kontekście funkcjonowania pionu archiwalnego IPN i charakteru zgromadzonego w nim zasobu.

Na łamach pisma wydawanego od 2008 roku przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów/Archiwum IPN od 2008 r. są publikowane informacje dotyczące różnych aspektów aktywności archiwum IPN. Ważne miejsce zajmuje też popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Formuła pisma umożliwia zamieszczanie na jego łamach prac przygotowanych przez badaczy z innych ośrodków naukowych i archiwów, korzystających z zasobu IPN lub też pragnących włączyć się w naukową debatę z zakresu archiwistyki i źródłoznawstwa.

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym przez Ministra Nauki 5 stycznia 2024 r., gdzie otrzymał 40 pkt. Figuruje także w międzynarodowej bazie indeksacyjnej Index Copernicus International – Journals Master List (wartość wskaźnika ICV za 2022 r. wyniosła 89.96 na 100), w liście referencyjnej czasopism ERIH Plus, w bazie abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji SCOPUS, w polskiej bazie cytowań POL-index oraz w bazach bibliograficznych BazHum i CEJSH.

Redaktorem naczelnym „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” jest dr Mariusz Żuławnik, zastępca dyrektora Archiwum IPN, natomiast sekretarzem redakcji Paweł Tomasik, kustosz archiwalny w AIPN. Wcześniej, w latach 2008–2018 (tomy 1–11), funkcję redaktora naczelnego pełnił dr Jerzy Bednarek, natomiast sekretarza redakcji – dr Paweł Perzyna.


  • Zobacz więcej na stronie czasopisma.ipn.gov.pl