Instrukcja wyszukiwania

Instrukcja wyszukiwania

Instrukcja / Zakres danych / Działy Archiwum  / Słownik / Informator / Przegląd archiwalnyO projekcie / Informacje


Użytkownicy inwentarza archiwalnego mają możliwość prowadzenia poszukiwań przy pomocy wyszukiwarki pełnotekstowej z opcjami wyszukiwania strukturalnego i zaawansowanego.

Wyszukiwanie opisów jednostek w Inwentarzu archiwalnym

Wyszukiwanie pełnotekstowe umożliwia wyszukiwanie zagadnień, osób, spraw i problemów wzmiankowanych w materiałach archiwalnych. Wybranie opcji wyszukiwania strukturalnego zawęża wyniki do wybranych działów archiwum oraz przypisanych do tych działów zespołów i zbiorów archiwalnych.

szukaj

 

Szukaj
Wyszukiwanie pełnotekstowe

Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić szukaną frazę w pole wyszukiwarki pełnotekstowej.

Szukaj

 

Nie jest istotna wielkość liter tzn. można wprowadzać zarówno małe, jak i wielkie litery.

Użycie checkboxa "tylko dokładna fraza" uściśli i zawęzi wyniki wyszukiwania.

Wyszukiwanie odbywa się po wszystkich dostępnych polach - zob. Zakres danych

 

Wyniki wyszukiwania

Domyślnie będą dostępne wszystkie opisy jednostek archiwalnych według kolejności ich dodania. Możliwość sortowania wyników pozwoli na ułożenie szukanych opisów w żądanej kolejności.

Wyszukiwanie uruchamia przycisk "Szukaj", przycisk "Wyczyść" usuwa wskazane wcześniej kryteria wyszukiwania.

szukajSzukaj

 

Po wprowadzeniu danej frazy i zatwierdzeniu przyciskiem "Szukaj", wyświetli się lista wyników wyszukiwania ze skróconym opisem jednostek archiwalnych, w których występuje dany termin.

Po wybraniu opcji "pokaż opis j.a." z poziomu listy wyników, przejdziemy do  widoku szczegółowego danej jednostki archiwalnej. Szukana fraza (z wartości niesłownikowych) będzie oznaczona kolorem. 

Po wybraniu widoku szczegółowego jednostki archiwalnej, możemy zapoznać się z jej opisem, wygenerować go w formacie .pdf, dodać jednostkę do Kwerendy lub wrócić do panelu wyszukiwania przyciskiem "Wróć do wyników".

Opcje wyszukiwania zaawansowanego

Inwentarz archiwalny umożliwia doprecyzowanie wyszukiwania przez uzupełnienie pól w panelu wyszukiwania zaawansowanego.

Dzięki temu rozwiązaniu mamy możliwość dodania zakresu dat, sygnatury lub miejsca przechowywania akt.

Szukaj
 

Wyszukiwanie dat skrajnych - wyszukiwarka zwraca wyniki z wartością równą lub większą od daty początkowej i wartością równą lub mniejszą od końcowej. 
 

Wyszukiwarka strukturalna

Wyszukiwanie według metody strukturalnej zakłada przeglądanie zapisów inwentarza „od ogółu do szczegółu”.

dzial_archiwum

Wyszukiwanie rozpoczyna się od wybrania działu, wedle których opisywane są archiwalia IPN - zob. Działy archiwum

Następnie można wybrać kolejne wartości przypisane do danego działu tj. "Zespół / Aktotwórca", "Podzespół", "Seria" i "Podseria".

Dzięki temu rozwiązaniu możemy ograniczyć wyniki wyszukiwania do danego typu akt, wytworzonego przez poszczególne komórki organizacyjne np.: Gabinet Ministra, departamenty etc.

 
Linki do opisów dot. wytwórcy dokumentów

Z poziomu opisu szczegółowego jednostki archiwalnej można przejść do opisu wytwórcy materiałów (sekcja Aktotwórca).

Inwentarz udostępnia informacje jaka instytucja (lub jej część) wytworzyła dokumenty, jaka była historia tej instytucji i losy akt, jaki mają one charakter itd. 

 

Ułatwienia dla Czytelników: Opisy pól

W opisie szczegółowym jednostki archiwalnej niektóre pola zostały opatrzone dodatkową informacją - "dymkiem", wyjaśniającym dany termin.

nosnik_informacji
Przykładowy komunikat z podpowiedzią dla Czytelnika
 
Ułatwienia dla Czytelników: Wyszukiwarka w stopce strony

W stopce strony znajduje się dodatkowe okno wyszukiwania. Z jego pomocą można przeszukiwać wszystkie treści w serwisie, oprócz sekcji Wyszukiwarka oraz Słownik, które posiadają odrębny mechanizm wyszukiwania.

Szukaj na stronie
 
Ułatwienia dla Czytelników: Słownik terminów

Słownik najważniejszych pojęć używanych przez organy bezpieczeństwa PRL wyjaśnia terminy, jakie można znaleźć w opisach materiałów archiwalnych.


Mamy nadzieję, że przygotowany serwis przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej i okaże się użytecznym narzędziem przy prowadzeniu badań naukowych.