Informator o zasobie

Informator o zasobie

Instrukcja / Zakres danych / Działy Archiwum  / Słownik / Informator / Przegląd archiwalnyO projekcie / Informacje


Informator o zasobie archiwalnym IPN opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia według stanu na 31 grudnia 2008 roku.

Pobierz Informator

Informator_o_zasobie_archiwalnym_IPN_2009

PDF, 18.9 MB

W archiwum IPN przechowywane są akta o ściśle określonym zakresie chronologicznym i tematycznym oraz proweniencji (pochodzeniu).

Na Instytut nałożony został obowiązek gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.

Wzrastające z roku na rok zainteresowanie archiwaliami IPN i równocześnie coraz lepsze rozpoznanie zgromadzonego zasobu sprawiły, że konieczne stało się opracowanie wstępnej, ale i pod wieloma względami kompleksowej pomocy archiwalnej dla użytkowników archiwum, jaką jest informator o zasobie archiwalnym.

Informator_o_zasobie_IPN

W swojej warstwie merytorycznej obejmuje on wszystkie archiwalia, niezależnie od stopnia ich opracowania, dzięki czemu prezentuje realny stan zasobu archiwalnego Instytutu. Konstrukcja i układ wewnętrzny publikowanego informatora jest pierwszą próbą zdefiniowania całej struktury zasobu archiwalnego IPN.