Archiwa IPN

Archiwa IPN

Przechowujemy, opracowujemy, zabezpieczamy i udostępniamy dokumenty dotyczące losów Narodu Polskiego w latach 1917–1990


  • Pobierz Informator PDF, 1.70 MB
Informator o AIPN

Informujemy o poniesionych ofiarach i wyrządzonych szkodach, wydajemy na ich podstawie uwierzytelnione odpisy, wypisy, wyciągi i reprodukcje przechowywanych dokumentów.

Ponadto Instytut Pamięci gromadzi materiały archiwalne pozyskane w formie oryginalnych dokumentów, kopii lub na nośnikach elektronicznych od instytucji prowadzących archiwa z innych państw, polskich instytucji emigracyjnych i polonijnych oraz osób prywatnych z kraju i zagranicy.

W ramach IPN, oprócz Centrali, działa 11 oddziałów i 7 delegatur.


  • Przejdź do mapy oddziałów i delegatur IPN
mapa_oddziałów_i_delegatur_IPN
Zasób archiwalny
  • Na zasób archiwalny IPN składają się przede wszystkim dokumenty wytworzone w latach 1944–1990 przez cywilne i wojskowe organa bezpieczeństwa państwa.
  • Istotną częścią zasobu jest dokumentacja archiwalna dotycząca zbrodni nazistowskich i komunistycznych zgromadzona wcześniej przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i jej okręgowe komisje, akta osób represjonowanych z przyczyn politycznych wytworzone przez sądy i prokuratury powszechne oraz wojskowe, a także akta jednostek organizacyjnych więziennictwa.
  • IPN przejął również część dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Państwowym w Warszawie oraz w archiwach urzędów wojewódzkich.
  • Bardzo wartościową część zasobu stanowią dary osób prywatnych oraz dokumenty i kopie dokumentów pozyskane w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej.

Zobacz więcej na stronach IPN

Struktura pionu archiwalnego

Krzyż Wolności i Solidarności

Działalność naukowa i edukacyjna

Wystawa o Sokolstwie Polskim w Ameryce