Archiwa IPN

Archiwa IPN

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Informacje o archiwum
Kod jednostki
320
Nazwa jednostki
Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Podstawa prawna
Tytuł prawny
instytucja publiczna
Forma zarządu
administracja państwowa
Typ zasobu archiwum
archiwum historyczne
Informacje o zasobie
Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi (dalej: OAIPN w Łodzi) gromadzenie zasobu archiwalnego rozpoczęło w sierpniu 2001 r. Zgromadzony zasób, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., liczy ogółem 4351,26 mb. oraz 64 pliki cyfrowe, stanowiące 180 MB. Na zasób archiwalny łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej składają się materiały wytworzone przez organy bezpieczeństwa państwa, więziennictwo, sądy i prokuratury z terenu dawnych województw: miejskiego łódzkiego, piotrkowskiego, kaliskiego, sieradzkiego i skierniewickiego w granicach sprzed podziału administracyjnego z 1999 r. Ponadto zgodnie z nowym zasięgiem łódzkiej apelacji, obowiązującym od sierpnia 2010 r., przejęciu przez Oddziałowe Archiwum w Łodzi podlegają także akta z dawnych województw płockiego i ciechanowskiego. Materiały te z powodu ograniczeń powierzchni magazynowej w łódzkim Oddziale przechowywane są obecnie w Archiwum IPN w Warszawie. Istotną część zasobu archiwalnego stanowią także materiały zachowane po byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, a jego cennym uzupełnieniem są dary od osób prywatnych, na które składają się dokumenty i przedmioty stanowiące niekiedy bardzo osobiste pamiątki świadczące o zaangażowaniu darczyńców w działalność niepodległościową.
Ważnym elementem zasobu archiwalnego jest ewidencja kartoteczna wytworzona w okresie działalności organów bezpieczeństwa Polski Ludowej. Na zasób kartoteczny o łącznej wielkości 205,07 mb. składają się kartoteki operacyjne i pomocniczo-tematyczne z lat 1944–1990. Pod względem zawartości danych za najważniejsze można uznać te powstałe w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Kaliszu. Są to: kartoteka ogólnoinformacyjna (13,3 mb.) zawierająca informacje dotyczące osób pozostających w zainteresowaniu operacyjnym Urzędu Bezpieczeństwa/Służby Bezpieczeństwa w układzie alfabetycznym; kartoteka „zniszczeniowa” (13 mb.) wytworzona przez Wydziały „C” WUSW w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach, kartoteka „odtworzeniowa” (1,4 mb.) odnosząca się do materiałów Służby Bezpieczeństwa w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach oraz kartoteka osób, które podpisały niemiecką listę narodowościową DVL (90 mb.). W formie szczątkowej zachowały się kartoteki pomocniczo-tematyczne (27,85 mb.), są to m.in.: kartoteka członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, chronologiczna kartoteka wydarzeń z terenu byłego województwa łódzkiego czy też kartoteka członków PSL. Interesującym materiałem archiwalnym jest też kartoteka funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa/Służby Bezpieczeństwa z terenu byłych województw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego, skierniewickiego i kaliskiego (51,69 mb.) oraz kartoteka paszportowa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kaliszu (7,5 mb.).

Przewodniki i informatory (publikacje o jednostce)
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, pod red. Jerzego Bednarka i Rafała Leśkiewicza, Warszawa 2009, s. 795–847

Katalog publikacji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi 2002–2011, Łódź 2011

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi. Informator, oprac. J. Czarnecki i inni, Łódź 2010

20 lat Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Przez historię z łódzkim IPN, oprac. B. Bijak i inni, Łódź 2020.
Udostępnianie dokumentów
Ułatwienia dla niepełnosprawnych
Tak
Przerwy i ograniczenia czasu udostępniania
dni ustawowo wolne od pracy
Dojazd
z dworca PKP Łódź-Kaliska - autobus nr 99; z centrum Łodzi - tramwaje nr 11A, 11B
Zasady udostępniania
Na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 102) oraz ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów ((Dz. U. z 2023 r. poz. 342), IPN realizuje następujące typy wniosków: (1) o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy lub nieżyjącej osoby najbliższej (2) o udostępnienie oraz wydanie kopii dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa (3) o udostępnienie dokumentów na potrzeby prowadzenia badań naukowych oraz publikacji materiału prasowego; (4) o udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych; (5) o udostępnienie do wglądu kopii akt spraw lustracyjnych; (6) o udostępnienie informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa dotyczących osób pełniących funkcje publiczne; Udostępnienie wybranych kolekcji, zespołów i zbiorów archiwalnych warunkują również dwustronne umowy zawierane pomiędzy IPN i instytucjami współpracującymi, w szczególności zagranicznymi, oraz osobami prywatnymi (dot. kolekcji, zbiorów oraz archiwów prywatnych i rodzinnych). Nie udostępnia się oryginałów materiałów w złym stanie technicznym oraz poddanych czynnościom cyfryzacji. Wnioski są realizowane przez Oddziały zgodnie z właściwością miejscową określone wg zasięgu sadów apelacyjnych.
Usługi konserwatorskie i reprograficzne
Konserwacja archiwaliów – pracownia
Tak
Digitalizacja
Tak
Fotokopie
Tak
Mikrofilmy
Tak
Fotografie aparatem własnym
Tak
Kontakt
Miejscowość
Łódź
Kod pocztowy
91-479
Ulica
Elizy Orzeszkowej 31/35
Strona WWW
http://www.ipn.gov.pl
Telefony
42 616 27 45, 42 616 27 10
FAX
42 616 27 48, 42 616 27 20
E-mail
archiwum.lodz@ipn.gov.pl
Osoba kierująca jednostką
Funkcja
Naczelnik
Tytuł naukowy
Doktor
Imię
Paweł
Nazwisko
Perzyna
Data powołania
2001
E-mail
archiwum.lodz@ipn.gov.pl
Telefon
42 616 27 10
FAX
42 616 27 48, 42 616 27 20