Archiwa IPN

Archiwa IPN

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
Uprzejmie informujemy, że od 5 do 16 sierpnia 2024 r. Czytelnia Akt Jawnych IPN przy pl. Krasińskich 2/4/6 będzie nieczynna. Przepraszamy za utrudnienia.
Informacje o archiwum
Nazwa jednostki
Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
Podstawa prawna
Tytuł prawny
instytucja publiczna
Forma zarządu
administracja państwowa
Informacje o zasobie
Zasób archiwalny Archiwum IPN w Warszawie
Udostępnianie dokumentów
Ułatwienia dla niepełnosprawnych
Tak
Zasady udostępniania
Na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 102) oraz ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), IPN realizuje następujące typy wniosków:
• o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy lub nieżyjącej osoby najbliższej;
• o udostępnienie oraz wydanie kopii dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa;
• o udostępnienie dokumentów na potrzeby prowadzenia badań naukowych oraz publikacji materiału prasowego;
• o udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych;
• o udostępnienie do wglądu kopii akt spraw lustracyjnych;
• o udostępnienie informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa dotyczących osób pełniących funkcje publiczne;
Udostępnienie wybranych kolekcji, zespołów i zbiorów archiwalnych warunkują również dwustronne umowy zawierane pomiędzy IPN i instytucjami współpracującymi, w szczególności zagranicznymi, oraz osobami prywatnymi (dot. kolekcji, zbiorów oraz archiwów prywatnych i rodzinnych). Nie udostępnia się oryginałów materiałów w złym stanie technicznym oraz poddanych czynnościom cyfryzacji.
Uwaga! Wnioski są realizowane przez Oddziały zgodnie z właściwością miejscową określone wg zasięgu sadów apelacyjnych.
Usługi konserwatorskie i reprograficzne
Digitalizacja
Tak
Fotokopie
Tak
Mikrofilmy
Tak
Fotografie aparatem własnym
Tak
Kontakt
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
00-207
Ulica
pl. Krasińskich 2/4/6
E-mail
archiwum.warszawa@ipn.gov.pl
Osoba kierująca jednostką
Funkcja
Naczelnik
Imię
Katarzyna
Nazwisko
Zimowska-Grabarczyk
Telefon
+48225308640, +48225308641
FAX
+48225309034