Centrum Informacji o Ofiarach II WŚ

Centrum Informacji o Ofiarach II WŚ

Centrum Informacji / Bazy danych

Pomagamy osobom, które poszukują informacji o losach bliskich represjonowanych przez III Rzeszę oraz Związek Sowiecki.

Polacy deportowani do miejscowości Bieriezowka w Kazachstanie, 1940 r.
Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej

Naszym głównym zadaniem jest pomoc rodzinom, które poszukują informacji o losach bliskich represjonowanych przez III Rzeszę oraz Związek Sowiecki. Dzięki zgromadzonemu zasobowi archiwalnemu oraz dostępnym w Instytucie unikatowym bazom danych jesteśmy często w stanie je odtworzyć.

Z funkcjonowaniem Centrum wiąże się uproszczenie zasad udzielania informacji i udostępniania dokumentów – zapytanie o losy wojenne członka rodziny można do nas przesłać drogą mailową, tradycyjną pocztą, a obecnie również poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na niniejszej stronie.


  • Przejdź do formularza na stronie ofiary.ipn.gov.pl
Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej

 

Nasze działania mają szersze perspektywy. Poza udzielaniem informacji dotyczących ofiar II wojny światowej istotnym elementem naszej działalności jest gromadzenie dokumentacji źródłowej. Obecnie odbywa się to w ramach współpracy z zespołem Archiwum Pełnego Pamięci.


  • Zobacz spot dot. projektu Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką