Seria

Seria

Określa szereg jednostek archiwalnych w podzespole stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna serii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Komendantura Policji Bezpieczeństwa w Łodzi [1939] 1944-1945
Podzespół
Tajna Policja Państwowa. Oddział w Łodzi [Geheime Staatspolizei Staatspolizeistelle Litzmannstadt] [1939] 1944 - 1945
Seria

Oddział IV Poszukiwania i Zwalczania Przeciwnika