Seria

Seria

Określa szereg jednostek archiwalnych w podzespole stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna serii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Wojska wewnętrzne
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Sudecka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Kłodzku 1958-1991
Seria

Akta ewidencji personalnej