IPN BU 4050/12

IPN BU 4050/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4050/12
Opis zawartości
Tytuł

Pracownicy przymusowi w majątku Herko Hayessen w Bornstedt w Niemczech w latach 1942-1945: dokumentacja fotograficzna (9 sztuk).

Opis

Zdjęcia z okresu pracy przymusowej w Niemczech, w Bornstedt, w majątku Herko Hayessen. Na jednym ze zdjęć Franciszek Zieliński "Franz" na koniu - pracował z rodziną Kratów w Bornstedt.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania