IPN BU 4050/3

IPN BU 4050/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4050/3
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty Józefa Kraty związane z jego służbą wojskową w Korpusie Ochrony Pogranicza.

Opis

Wykaz dokumentów: świadectwo ukończenia drugiego stopnia przymusowego nauczania w wojsku w Korpusie Ochrony Pogranicza w Dawidgródku z 15-09-1928 r.; książeczka wojskowa Józefa Kraty (nr porządkowy z listy poborowej 1815); karta wojskowa (nr legitymacji 83) Józefa Kraty; legitymacja nr 26 Odznaki Korpusu Ochrony Pogranicza szer. Józefa Kraty podpisana przez dowódcę 17 baonu KOP mjr. Rudolfa Wojnara; zaświadczenie mobilizacyjne strz. Józefa Kraty z dnia 01-05-1938 r. podpisane przez komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień Łask - ppłk. Stefana Rychalskiego.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1926
Data końcowa
1938
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania