IPN Gd 441/74

IPN Gd 441/74

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 441/74
Opis zawartości
Tytuł

Publikacja bezdebitowa: "Normalizacja" po czesku

Opis

Na tylnej okładce znajduje się adnotacja: "Normalizacja po czesku" została napisana przez polskiego Autora w r. 82

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
24
Miejsce przechowywania