IPN Ka 454/88 t. 3

IPN Ka 454/88 t. 3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/88 t. 3
Opis zawartości
Tytuł

Wydawnictwa niezależne i podziemnej „Solidarności” z rejonu Częstochowy: „CDN” 1982-1987 nr: 4, 5, 7 – 28 (dołączone zdjęcie papieża Jana Pawła II z Lechem Wałęsą), 29, 31 – 37, 40, 42 – 51; „Nadzieja” 1982-1987 nr: 1, 2, 5, 21, 30, 31 (2 egz.), 32, 36; „Impuls” 1986-1989 nr: 1 – 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15; Wytrwamy” - Regionalny Biuletyn NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa 1985-1989 nr: 2, 3, 4, 11, 16, 23, 24, 25/26, 27, 28; „Solidarność HBB” – pismo „Solidarności” z Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie nr 1/1987; „Dyskurs” – pismo wydawane przez Ruch Wolność i Pokój w Częstochowie nr 5/1988; „Huta Częstochowa Solidarność” – wydanie specjalne TKZ z 12 kwietnia 1987 r.; ulotka wzywająca do wzięcia udziału w apelu poległych na Jasnej Górze w dniu 16 grudnia 1982 r.; ulotki wzywające do bojkotu wyborów

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Prasa, Ulotki, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba stron
263