IPN Gd 536/173

IPN Gd 536/173

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/173
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopia listu opisującego losy Józef Kazimierz Kostka, imię ojca: Jan Jakub, ur. 05-03-1886 r., oraz wydarzenia w Kościerzynie w dniu 06-01-1919 r. Kserokopia opisu genealogicznego rodziny Kostka. Kserokopia wniosku z dnia 01-02-2020 r. o przyznanie odznaczenia Józef Kostka. Kserokopia pisma Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen z dnia 27-06-2020 r. dot. pobytu i śmierci w obozie koncentracyjnym Michał Jan Kostka, imię ojca: Jan Jakub, ur. 29-09-1882 r., wraz z tłumaczeniem. Kserokopia dyplomu Pomorskiej Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych 1914/19 na nazwisko: Józef Kostka (fragment publikacji). Kserokopia pisma Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kościerzynie z dnia 30-11-1964 r. w sprawie rozbiórki domu rodziny Kostka. Kserokopie fotografii domu i rodziny Kostka. Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu Józef Kostka. Zarządzenie naczelnika Miasta w Kościerzynie nr 10/76 z dnia 19-03-1976 r. w sprawie porządku i czystości na terenie miasta Kościerzyny. List NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego Oddział w Kościerzynie do przewodniczącej Rady Miasta Kościerzyny Helena Kaszubowska-Nitz i burmistrza Kościerzyny Michał Majewski, w którym poruszono tematy sprawy gruntów należących do rodziny Halina Kostka-Krajnik, zabranych w okresie PRL oraz przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych w Kościerzynie. Fotografia legitymacyjna Halina Kostka-Krajnik. Kserokopia fragmentu protokołu z dnia 07-02-1973 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Zofia Krajnik, imię ojca: Józef, na sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa w związku z budową terenów rekreacyjnych

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1930
Data końcowa
2020
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
11
Miejsce przechowywania