IPN Kr 855/1 t. 4

IPN Kr 855/1 t. 4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 855/1 t. 4
Opis zawartości
Tytuł

Archiwum Adama Macedońskiego: kopia korespondencji procesowej z 1995 r. dotyczącej pozwu Jana Lisa, jednego z uczestników obrony krzyża w Nowej Hucie w 1960 r., o odszkodowanie za utratę zdrowia, koszty leczenia i rehabilitacji.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1995
Data końcowa
1995
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
9
Miejsce przechowywania