IPN Kr 855/1 t. 2

IPN Kr 855/1 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 855/1 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

Archiwum Adama Macedońskiego: kserokopia opracowania pt. Sprawa budowy Kościoła w Nowej Hucie dla Parafii Bieńczyce sporządzonego w Wydziale do Spraw Wyznań Rady Narodowej w Krakowie 12 maja 1960 r.; kserokopia pisma kierownika Wydziału do Spraw Wyznań Rady Narodowej w Krakowie z 2 listopada 1960 r. do ministra Jerzego Sztachelskiego w sprawie wypadków w Nowej Hucie; kserokopia odwołania z dnia 8 lipca 1961 r. od decyzji odmownej dotyczącej budowy kościoła w Bieńczycach.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1960
Data końcowa
1961
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
15
Miejsce przechowywania