IPN Bi 690/26

IPN Bi 690/26

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 690/26
Opis zawartości
Tytuł

Metrum, wydaje Komitet Oporu Społecznego, nr 30, Siedlce, 20-02-1985 r.

Opis
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
12