IPN Bi 690/9

IPN Bi 690/9

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 690/9
Opis zawartości
Tytuł

Informator uczelnianego komitetu strajkowego SGPiS, numer świąteczny (2), nr 12, Warszawa, 29-11-1981 r.

Opis
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
16