IPN Rz 86/66

IPN Rz 86/66

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 86/66
Sygnatura wytwórcy
104/261
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego dot. Jan Pilawski, imię ojca: Karol, ur. 21-04-1946 r., obwinionego o to, iż w dn. 29 maja 1982 r. przebywał w Kielcach bez dokumentów tożsamości, tj. wykroczenie z art. 140 kw i art. 50 ust. 5 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1983
Posteriora
1991
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1