IPN Rz 86/26

IPN Rz 86/26

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 86/26
Sygnatura wytwórcy
99/173
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe więźnia karnego dot. Marek Jas, imię ojca: Tadeusz, ur. 22-10-1959 r., skazanego za to, iż w dn. 31 grudnia 1981 r. w Mniowie znieważył funkcjonariusza MO oraz członków ORMO podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych, tj. przestępstwo z art. 236 kk w zw. z art. 18 pkt. 1 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1