IPN Rz 295/3

IPN Rz 295/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 295/3
Opis zawartości
Tytuł

Zdjęcia dotyczące tematyki żydowskiej.

Opis

W jednostce zdjęcie rabina Mojżesza Webera z członkami brzozowskiego kahału niedługo przed ich zamordowaniem 10 sierpnia 1942 r., fotografie z egzekucji ludności żydowskiej w lasach głogowskich koło Rzeszowa, fotokopie obwieszczeń z okresu okupacji, fotokopie zdjęć z niezidentyfikowanej powojennej publikacji żydowskiej i inne.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1932
Data końcowa
1942
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotokopia dokumentacji aktowej, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1