IPN Ki 326/3

IPN Ki 326/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 326/3
Opis zawartości
Tytuł

Z dziejów "Baszty" Historia SZP ZWZ AK Obwodu "Baszta" – Okupacja, początki konspiracji. Autor nieznany

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania