IPN Ki 320/21

IPN Ki 320/21

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 320/21
Opis zawartości
Tytuł

Leopold Jerzewski, Dzieje sprawy Katynia, Warszawa 1984 r., Wydawnictwo Głos

Opis

Teczka zawiera: Od autora, s. 3; Jeńcy polscy w Związku Radzieckim, s. 7; Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, s. 11; Śmierć w lesie, s. 20; Śledztwo i polityka, s. 27; Polityka i zbrodnia, s. 41; Sprawa Katynia po wojnie, s. 53; Historia i sumienie świata, s. 59; Pomniki katyńskie, s. 67; W oczekiwaniu na koniec sprawy … , s. 71; Historiografia Katynia, s. 76.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania