IPN Ki 297/3

IPN Ki 297/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 297/3
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie przedstawiające Marię Moszyńską zd. Przybyszewską, imię ojca: Bronisław, ur. 03-06-1919 r. z rodziną i przyjaciółmi

Opis

Teczka zawiera m.in.: - fotografie portretowe Marii Moszyńskiej zd. Przybyszewskiej - fotografie Marii Moszyńskiej zd. Przybyszewskiej wykonane w okresie od lipca do sierpnia 1939 r. w Radomiu, Warszawie -fotografia Msza Św. - fotografia przedstawiająca Stanisława Nałęcz-Moszyńskiego z żoną i dziećmi Andrzejem, Halą i „Maleńką” – Marią Moszyńską - fotografia przedstawiająca Zjazd Zarządu „Sokoła” - fotografia przedstawiająca Andrzeja Moszyńskiego, s. Staszka na motorze na trasie Lwów-Gdynia, sierpień 1938 r. - fotografia przedstawiająca Andrzeja Moszyńskiego na tle bramy zamku krzyżackiego, sierpień 1938 r. - fotografia portretowa Eugeniusza Grzymała-Przybyszewskiego, Borysław 1906 r. - fotografia przedstawiająca Marię i Bronisława Moszyńskich na urlopie w Czechach w 1912 r. - fotografia przedstawiająca Bronisław Moszyńskiego w górach - fotografia przedstawiająca Bronisława Moszyńskiego w kancelarii w Zwierzyńcu/Chełmie 1918-1919 - fotografia/pocztówka przedstawiająca Bronisława Moszyńskiego na wycieczce rowerowej w górach - fotografia przedstawiająca poświęcenie sztandaru Pocztowców Radom 1933 r. - fotografia portretowa Bronisława Moszyńskiego - fotografia portretowa Staszka Nałęcz-Moszyńskiego - fotografia przedstawiająca arcyksiężną Zytę oraz K. Kirchbacha - fotografie przedstawiające żołnierzy na froncie I wojny światowej - fotografia przedstawiająca Bronisława Nałęcz-Moszyńskiego na froncie I wojny światowej - fotografia przedstawiająca Bronisław Moszyńskiego na kwaterze u kuzynki Adeli - fotografia przedstawiająca żołnierzy na tle kuchni polowej - fotografia przedstawiająca pocztę polową w 1916 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1906
Data końcowa
1939
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania