IPN Rz 514/68

IPN Rz 514/68

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 514/68
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące wykonania obelisku poświęconego pamięci J. Piłsudskiego w Horyńcu, odsłoniętego 11 listopada 1998 r. Zdjęcia z uroczystości odsłonięcia obelisku. Korespondencja dot. Pomnika Pamięci Narodowej w Jeżowie Sudeckim, odsłoniętego 15 sierpnia 1995 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1995
Data końcowa
1998
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1