IPN Ld 642/38

IPN Ld 642/38

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 642/38
Opis zawartości
Tytuł

"Robotnik. Pismo współpracujące z NSZZ »Solidarność« Region Mazowsze" 1981, nr 73, 76

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania