IPN Wr 457/21

IPN Wr 457/21

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 457/21
Opis zawartości
Tytuł

Braniecki Włodzimierz, Cud przemiany. Z 30-lecia ruchu Anonimowych Alkoholików w Polsce, Media Rodzina, Poznań 2004

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2004
Data końcowa
2004
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1