IPN Ld 633/11

IPN Ld 633/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 633/11
Opis zawartości
Tytuł

Fotografia z dnia 24-07-1984 r. przedstawiająca Grzegorza Palkę, Jerzego Kropiwnickiego i Andrzeja Słowika

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania