IPN Wr 209/27

IPN Wr 209/27

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/27
Opis zawartości
Tytuł

Raport Gollerta. Powstanie Warszawskie 1944, cykl: w obcych oczach, zesz. 1, Oficyna wydawnicza "signum" (przedruk: Zeszyty Historyczne nr 43, Paryż 1978), Warszawa 1981

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
30