IPN Wr 458/1

IPN Wr 458/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały ukazujące sylwetkę, działalność i losy powojenne gen. Aleksandra Krzyżanowskiego ps. "Wilk", dowódcy Okręgu Wilno AK

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1962
Data końcowa
2001
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1