IPN Wr 457/6

IPN Wr 457/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 457/6
Opis zawartości
Tytuł

Księga pamiątkowa - serce za serce - album zawierający zdjęcia, rysunki i pamiątki z akcji charytatywnej współorganizowanej przez Annę Upirów

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2002
Data końcowa
2008
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1