IPN Ka 248/5

IPN Ka 248/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 248/5
Dawna sygnatura
001/96/5
Sygnatura wytwórcy
9/54
Opis zawartości
Tytuł

Sprawozdania miesięczne dot. działalności WSG w Katowicach/Stalinogrodzie za okres od grudnia 1953 r. do grudnia 1954 r.

Opis

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach/Stalinogrodzie, m.in. w batalionach pracy Zastępczej Służby Wojskowej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1954
Data końcowa
1954
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
47