IPN Ki 124/1

IPN Ki 124/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 124/1
Opis zawartości
Tytuł

Zaświadczenia dotyczące działalności Marianny Borcuch w BCh i Edwarda Borcucha w AK okresie II wojny światowej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania