IPN Rz 295/1

IPN Rz 295/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 295/1
Opis zawartości
Tytuł

Zdjęcia dotyczące zbrodni katyńskiej.

Opis

W jednostce kopie fotografii (częściowo w formie wysokiej jakości wydruków z opisem) związanych z ekshumacją polskich oficerów przeprowadzoną przez Niemców w 1943 r. w Katyniu; fotokopie dokumentów znalezionych przy ekshumowanych ofiarach; fotokopie z niemieckiej prasy okupacyjnej z artykułami dot. zbrodni katyńskiej. Ponadto zbiór 9 fotografii kolorowych z okresu powstawania Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1932
Data końcowa
2000
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotokopia dokumentacji aktowej, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba stron
73