IPN Ka 753/47

IPN Ka 753/47

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 753/47
Opis zawartości
Tytuł

„Górnik Polski", pismo Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ „Solidarność”

Opis

Teczka zawiera następujące nr pisma z 1986 r.: 20, 29

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1